Instal·lacions

TENNIS SANT JORDI

Tennis

1 pista de tennis sintètica

4 pistes de terra batuda

 
 
 

Frontó

1 Pista de frontó llarg.

1 Pista de frontó curt.

Pàdel

8 Pistes de vidre + 1 pista de vidre panoràmica.

3 Pistes de pàdel mur.

 
 
 

Squash / Racket

3 Pistes de Squash / Racket